Xem lại Việt Nam 1 - 1 Jordan 20-1-2019, Highlights, Asian Cup 2019

Nếu Video load chậm hãy Pause chờ 1 tí rồi Play lại nhé.
| <video width="100%" height="100%" controls="" preload="auto" autoplay="" src="https://cdn.24h.com.vn/upload/1-2019/videoclip/2019-01-20/cp_special_asian_cup_ban_quyen-1547988714-vietnam_jordan2.mp4"></video> |
Ý kiến của bạn về video này :-?Mẹo hay: Nhập @Tên 1 Người bạn => để chia sẻ nhé
Mở chat / Đóng chat