Xem lại Nhật Bản 1 - 0 Saudi Arabia 21-1-2019, Highlights, Asian Cup 2019

Nếu Video load chậm hãy Pause chờ 1 tí rồi Play lại nhé.
| <video width="100%" height="100%" controls="" preload="auto" autoplay="" src="https://cdn.24h.com.vn/upload/1-2019/videoclip/2019-01-21/cp_special_asian_cup_ban_quyen-1548075369-nhatban_saudi3.mp4"></video> |
Ý kiến của bạn về video này :-?Mẹo hay: Nhập @Tên 1 Người bạn => để chia sẻ nhé
Mở chat / Đóng chat